100٪ بافته شده پلی استر نخ ریسی
خانه

100٪ بافته شده پلی استر نخ ریسی

نخ ریسی نخی از جنس پلی استر می توان از الیاف اصلی پلی استر ساخته شده باشد.چشم انداز :

[  مجموعا  1 صفحات  ]
   

خوش آمدی ! اینجا را بررسی کنید

نمی تواند اطلاعات خاصی را که می خواهید جستجو کنید؟ یک سوال دارید؟ تماس با ما